Pogoji poslovanja

Splošni pogoji poslovanja

Ti pogoji veljajo za spletno stran (www.darilaizlesa.si).

Namen spletne strani

Spletna stran www.darilaizlesa.si (v nadaljevanju „spletna stran“) je namenjena prodaji ter podajanju informacij o izdelkih, ki so plod ustvarjanja in dela Roberta Marolta, o.d.d. (v nadaljevanju „avtor“). Vstop na katero koli področje spletne strani pomeni, da se strinjate z vsemi omejitvami in pogoji, navedenimi na tem mestu. Vse vsebine spletne strani so kot intelektualna lastnina zaščitene in so v izključni lasti avtorja. Kakršna koli kršitev ali zloraba intelektualne lastnine je kazniva ter pomeni podlago za uveljavljanje odškodnine. Še posebej, ne pa izključno, to velja za kopiranje, razmnoževanje, širjenje in/ali privzemanje informacij in idej s strani tretjih oseb brez predhodnega dovoljenja oziroma odobritve s strani avtorja.

Opisi izdelkov

Vsi opisi izdelkov kot tudi slikovno gradivo so informativne narave ter zato nezavezujoči in jih avtor lahko kadar koli spremeni brez predhodnega obvestila. Ker so prav vsi izdelki v ponudbi v celoti ročno izdelani ter odvisni od naravne barve lesa, se končna podoba lahko nekoliko (a ne bistveno) razlikuje od prikazanih na fotografijah.

Izjava o izdelavi

Avtor izdelkov izjavlja, da so vsi izdelki, ki vsebujejo intarzijo, avtorsko oblikovani in ročno izdelani.

Nakup izdelkov

Izdelke izdelujemo le po naročilu. Svoje želje za nakup sporočite na: info@drilaizlesa.si.

Cene in dobava izdelkov

Ko boste izrazili svoje želje, vas bomo seznanili s cenami in rokom dobave.

Prevzem oz. dostava blaga

Na podlagi pisnega dogovora s kupcem ponudnik v dogovorjenem roku pripravi naročene izdelke. Možnosti prevzema (po v naprejšnjem dogovoru s ponudnikom): lastni prevoz, dostava izdelkov na dom, po pošti (pri nakupu do 50 EUR poštne stroške krije kupec; pri nakupih nad 50 EUR pa ponudnik).

Načini plačila

Ponudnik omogoča plačilo z nakazilom na svoj transakcijski račun, in sicer po opravljeni storitvi.

Pravica do odstopa od nakupa in vračila blaga

Kupcu pripada pravica, da v štirinajstih (14) dneh po prevzemu blaga ponudnika obvesti o odstopu od pogodbe, brez potrebe po navedbi razloga za odstop. O odstopu kupec izvajalca obvesti preko e-naslova info@darilaizlesa.si. Izdelki morajo biti nerabljeni, nepoškodovani in v originalni embalaži. Priložena mora biti kopija računa. Ponudnik vrne celotno kupnino najkasneje v roku 3 dni od prejema vrnjenega blaga. Kupec nosi stroške, ki nastanejo pri vrnitvi predmeta nakupa.

Vračilo poškodovanih poštnih pošiljk

V primeru, da je paket ob prejemu fizično poškodovan, v njem manjka vsebina, ali kaže znake odprtja, mora kupec sprožiti postopek reklamacije pri izvajalcu pošiljanja.

Varovanje osebnih podatkov

S 25. 5. 2018 je v neposredno veljavo vseh držav članic Evropske Unije stopila Splošna uredba o varstvu podatkov (GDPR), katere glavni namen je dati posameznikom večji nadzor nad lastnimi osebnimi podatki in upravljavcem osebnih podatkov dodati nove zahteve za izvajanje ustreznih varnostnih ukrepov.

Ponudnik Robert Marolt (v nadaljevanju ponudnik), ki na spletišču www.darilaizlesa.si prodaja izdelke lastne izdelave, ob naročilu izdelkov zbira naslednje osebne podatke:

  • ime in priimek naročnika
  • naslov (ulica in poštna številka, država) naročnika
  • elektronski naslov naročnika
  • telefonska številka naročnika
  • dostavni naslov (izbirno)

Zbiranje osebnih podatkov je namenjeno izključno za potrebe izpolnitve naročila (izdelava ponudbe, računa in pošiljanje blaga) ter izpolnjevanje zakonskih določil glede hrambe računov. Ponudnik osebnih podatkov po zaključku vsakega posameznega naročila ne bo uporabljal za namene nadaljnjega obveščanja o novostih, sejmih, ipd. Podatki v nobenem primeru ne bodo posredovani tretjim osebam.

Za varovanje osebnih podatkov je odgovoren tudi naročnik sam.

Spreminjanje pogojev poslovanja

Ponudnik si pridružuje pravico do spreminjanja splošnih pogojev poslovanja brez predhodnega opozorila. Spremembe začnejo veljati z naslednjim dnem po objavi na vstopni strani spletišča.

Pritožbe in spori

Za reševanje morebitnih sporov je pristojno okrajno sodišče v Ljubljani. Ponudnik si bo po svojih najboljših močeh prizadeval, da se morebitni spori rešijo sporazumno.